Welkom mooie mensen!

Welkom mooie mensen!

Wij zijn House of Light Ministries, een bruisende kerk in Dordrecht. We hebben een passie voor God en een passie voor mensen. Onze missie is om zoveel mogelijk mensen met het evangelie te bereiken. Wij geloven dat Jezus het licht der wereld is. Hij is het centrum van alles wat we doen en belijden.

Onze gemeente bestaat uit zeven kernwaarden:

  1. Implementatie van Zijn licht door de vijfvoudige bediening.
  2. Alle gelovigen stralen Zijn licht uit.
  3. Zijn licht straalt en schijnt door Zijn Woord.
  4. Zijn licht biedt kennis, wijsheid, openbaring en opstandigskracht.
  5. Zijn licht daalt neer als wij aanbidden.
  6. Zijn licht schijnt binnen alle afdelingen van Zijn huis.
  7. Zijn licht straalt tot buiten de grenzen van onze stad.
Jezus vervult de wet en openbaart de genade!
Een welkomstboodschap met een kort getuigenis.

De dienst waar ons eenjarig bestaan gevierd werd.