Kernwaarden

Kernwaarden

“Laat zo uw licht schijnen voor de mensen”

Op deze pagina willen wij u meer duidelijkheid geven over de achtergrond van onze kerk. Het uitgangspunt is de bovenstaande tekst: ”Laat zo uw licht schijnen voor de mensen.”  Jezus is het licht der wereld. Hij is het centrum van alles wat we doen en belijden. Zijn Naam bekend maken in de breedste zin van het woord is ons doel. 

Kernwaarden:

Kernwaarde 1: Implementatie van Zijn licht door de vijfvoudige bediening – Deze rust de heiligen toe tot dienstbetoon met het doel volwassen gelovigen op te leiden en voort te brengen. 

Kernwaarde 2: Alle gelovigen stralen Zijn licht uit – Evangelisatie in de breedste zin van het woord, iedereen is een levend getuige van Jezus in de kracht van de heilige Geest.

Kernwaarde 3: Zijn licht straalt en schijnt door Zijn woord – Duidelijke Woord verkondiging en onderwijs met diepgang en praktische handvatten voor elke dag.

Kernwaarde 4: Zijn licht biedt wijsheid, kennis, openbaring en opstandingskracht – Antwoorden op pastorale knelpunten, levensvragen en Gods bestemmingsplan met alle individuele gelovigen.

Kernwaarde 5: Zijn licht daalt neer als wij aanbidden – Gods glorie in het huis zodat wonderen en tekenen, bevrijding, genezing en redding normaal zijn.

Kernwaarde 6: Zijn licht schijnt binnen alle afdelingen van het huis – Iedereen is belangrijk en vindt zijn plek in het huisgezin. Een platte eenvoudige constructie waar liefde en veiligheid de atmosfeer vervullen en geborgenheid en warmte gewaarborgd is.

Kernwaarde 7: Zijn licht straalt tot buiten de grenzen van ons land – Omzien naar (kans)armen en noodlijdende met als hoofddoel het Koninkrijk van God uitbreiden in de vorm van zending, onderwijs, conferenties, church planting e.d.


Comments are closed.