Aanmelden voor school en/of dienst

Aanmelden voor school en/of dienst

U hoeft zich niet meer op te geven voor de reguliere diensten. Nog wel voor de andere scholen.

Reguliere zondagsdiensten

U bent altijd van harte welkom bij onze diensten. De eerste dienst begint om 09:30 tot 11:00. De tweede begint om 11:45 tot 13:15. Het adres is Spirea 7 3317 JP Dordrecht.

‘Eindtijd actueel’

En na deze dingen zag ik, en zie..’

Zaterdag 28 Mei

En Hij zeide tot mij; Verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij’ (Openb.22:10)

Voor velen blijft het boek Openbaring een gesloten boek en juist door deze studie ochtenden willen we hier verandering in brengen. Het zijn de woorden van de Here Jezus die ons telkens hiertoe aanmoedigen.

Zijn profetische inzichten helpen ons als gemeente en bruid van Christus te begrijpen wat en waarom dingen gebeuren in deze wereld. Gods Woord is als een kompas maar het is wel belangrijk dat we het kompas op de juiste wijze lezen anders verdwalen we alsnog. Zoals de wijzer altijd wijst naar het noorden zo wijst het Woord van God altijd naar Jezus. Hij is immers de eerste en de laatste!

Op zaterdag 28 mei stappen we met Johannes in de dimensie van de hemel; ‘en na deze dingen zag ik, en zie’. De verbazing en de overstap uit het tijdperk van de gemeente naar de hemelse inzichten en opeenvolgende gebeurtenissen zijn adembenemend. Wat hij daarna ziet vraagt om dieper inzicht en uitleg en samen gaan we dat ontdekken!

Bent u er weer bij de 28e?

Nodig nieuwe mensen uit want bij velen is verwarring en onrust ontstaan over de eindtijd en in vele groepen is dit thema van de agenda verdwenen. Wees als een bazuin en maak geluid!

Opgave vooraf noodzakelijk en via: www.dailybreadministries.nl/college

Locatie: BeneVia gebouw – Spirea 7 te Dordrecht (gratis parkeren)

Aanvang: 10.00 uur vanaf 9.30 uur zaal open. De bijdrage is: € 19,50

We zien naar je uit en verwachten weer en zeer zegenrijke en leerzame ochtend.

In passie voor Jezus, Bert en Nancy de Haan