Aanmelden voor Eindtijd actueel

Aanmelden voor Eindtijd actueel

Opgave hiervoor is noodzakelijk en kan via: www.dailybreadministries.nl/college

En na deze dingen zag ik, en zie..’

Zaterdag 29 oktober

En Hij zeide tot mij; Verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij’ (Openb.22:10)

De gebeurtenissen in de wereld volgen elkaar in een razend tempo op. In Openbaring 1:1en 3 lezen we: ‘Openbaring van Jezus Christus, welke God Hem gegevens heeft om zijn dienstknechten te tonen hetgeen weldra moet geschieden’ en ‘Zalig hij die voorleest en zij die horen de woorden der profetie en bewaren hetgeen daarin geschreven staat, want de tijd is nabij’

We bevinden ons inmiddels in het 70e jubeljaar na de intocht van Israël in het beloofde land. Een uniek besef om te weten dat het getal 70 spreekt van goddelijke voltooiing en naast het feit dat we altijd gereed moeten zijn voor de opname, mogen we heel veel grote dingen als gemeente verwachten gedurende dit jubel jaar!

Schulden worden opgeheven, generaties verenigd en bovennatuurlijk voorziening en vrijheid horen bij een jubeljaar.

De duisternis daarentegen neemt zienderogen toe en juist dat maakt dat het licht van Jezus door Zijn bruid steeds meer gaat opvallen.

Op zaterdag 29 oktober gaan we weer diep in op het meest actuele boek in de Bijbel en kijken naar de ‘zes andere engelen’ uit hoofdstuk 14.

Ook bestuderen we de twee oogsten waar vaak verwarring over is en we staan stil bij een zeer bijzonder moment namelijk dat de Here God zich alleen terug trekt in de tempel.

Verder zetten we alle actuele gebeurtenissen in Israël en in de wereld uiteen. De spanningen rondom het wel of niet gebruiken van kernwapens is actueler als ooit en wat is het effect hiervan in onze huidige samenleving. Kortom weer heel veel indringende en inspirerende onderwerpen.

Ben jij er weer bij de 29e oktober? We zullen net als in augustus ook weer kijken naar alle actuele wereldgebeurtenissen in het licht van de profetische woorden.

Nodig nieuwe mensen uit want bij velen is verwarring en onrust ontstaan over de eindtijd en in vele groepen is dit thema van de agenda verdwenen. Wees als een bazuin en maak geluid!

Opgave vooraf noodzakelijk en via: www.dailybreadministries.nl/college

Locatie: BeneVia gebouw – Spirea 7 te Dordrecht (gratis parkeren)

Aanvang: 10.00 uur vanaf 9.30 uur zaal open. De bijdrage is: € 19,50

Warme groet, Bert en Nancy de Haan