Aanmelden voor Geheimenissen ontrafeld

Aanmelden voor Geheimenissen ontrafeld

Opgave hiervoor is noodzakelijk en kan via: www.dailybreadministries.nl/college

Zaterdag 17 juni

Omdat het u gegeven is de geheimenissen van het Koninkrijk der hemelen te kennen’ (Matt. 13:11)

Op zaterdag 17 juni komen we weer bij elkaar voor een bijzondere studie ochtend, net voor de vakantie periode.

De indringende woorden van Jezus tegen Petrus hebben raakvlakken met alle gelovigen; ‘Ik zal u de sleutels geven van het Koninkrijk der hemelen’.

Een sleutel biedt normaal gesproken toegang tot een huis, een kamer of een schat, maar hier wijst Jezus op een Koninkrijk, namelijk het Koninkrijk der hemelen.

Het Koninkrijk van God is niet zo maar in één woord te beschrijven of te omvatten. Jezus spreekt over geheimenissen (meervoud) van het Koninkrijk en juist hiernaar gaan we op zoek op zaterdag 17 juni.

Het ontrafelen van de 7 gelijkenissen uit Mattheus 13 gaat ons zoveel inzicht geven over het Koninkrijk van God en dan te weten dat we bestemd zijn om met Hem als koningen te regeren!

Hoe belangrijk is het voor ons om het Koninkrijk van God te begrijpen. Het was de boodschap van Johannes de doper, van Jezus, van de apostelen en de eerste kerk. Hoe belangrijk en actueel voor ons als kerk in de eindtijd.

Bent u er weer bij?

Save the date !

Opgave vooraf noodzakelijk en via: www.dailybreadministries.nl/college

Locatie: Gebouw BenevIA (gratis parkeren)

Adres: Spirea 7 te Dordrecht

Aanvang: 10.00 uur (vanaf 9.30 uur koffie)

En zij zullen als koningen heersen tot in alle eeuwigheden’’ (Openb.22:5c)

We zien naar je uit,

Bert en Nancy de Haan