Aanmelden voor Eindtijd Actueel

Aanmelden voor Eindtijd Actueel

Opgave hiervoor is noodzakelijk en kan via: www.dailybreadministries.nl/college

Zaterdag 30 september

Hebt gij dit alles verstaan?’ (Matt. 13:51)

Op zaterdag 30 september gaan we verder met ons te verdiepen in de gelijkenissen van Jezus die belangrijke lessen en boodschappen dragen over de Eindtijd.

Het is heel verrassend om het antwoord van de discipelen te lezen na de uiteenzetting door Jezus van zeven gelijkenissen in Mattheus 13 aangaande het Koninkrijk. Direct daarna stelt Hij het belang van het zijn van een Schriftgeleerde die een discipel geworden is van het Koninkrijk. Van de volgeling wordt verwacht dat hij net als een ‘heer des huizes’ uit zijn voorraad nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt..

Wat een uitdaging voor ons om het Woord van God te kennen en als een waarachtige rentmeester (heer des huizes) kennis te bezitten van Gods gedachtengoed.

Juist daarom organiseren we maandelijks ‘Eindtijd Actueel’ studieochtenden.

In deze indringende tijd is kennis van Gods Woord meer dan noodzakelijk. Het helpt ons de tijden en gelegenheden te verstaan en voorkomt verwarring en misleiding.

De gelijkenissen hebben elk een level van diepgang wat nader onderzoek vergt. Bent jij er weer bij om de diepte in te gaan?

Geef je dan op voor zaterdag 30 september en vergeet niet anderen te motiveren ook te gaan.

Opgave vooraf noodzakelijk en via: www.dailybreadministries.nl/college

Locatie: Gebouw BenevIA (gratis parkeren)

Adres: Spirea 7 te Dordrecht

Aanvang: 10.00 uur (vanaf 9.30 uur koffie)

We zien naar je uit en nodig andere mensen uit,

Bert en Nancy de Haan