Agenda

Agenda

‘Rainmakers’ dag 17 april

‘Licht op het boek Openbaringen’

Velen zullen onderzoek doen en de kennis zal vermeerderen

Daniel 12:4b

Op zaterdag 17 april zal er weer een Rainmakers studiedag zijn waar we deze keer uitgebreid stil zullen staan bij het boek Openbaringen.

Daniel profeteerde dat er in het einde der tijden velen onderzoek zouden doen en de kennis (inzicht) zich zou vermeerderen.

Wat een geweldige uitdaging is dit om net als de stam Issachar de tijden te onderscheiden en te weten wat goed is voor de natie.

Zaterdag de 17e april zullen we samen gaan schat graven in het Boek Openbaringen en de chronologie uiteenzetten van al de dingen die er staan te gebeuren.

Het kennen van de Schrift voorkomt verwarring en misleiding en biedt ons inzicht in Gods profetische tijdschema voor het tijdperk van de mens.

Opgave: vooraf noodzakelijk en via: www.dailybreadministries.nl/college

Locatie: BeneVia gebouw – Spirea 7 te Dordrecht (gratis Parkeren)

Aanvang: 10.00 uur vanaf 9.30 uur zaal open

Kosten: €19,50 all in en inclusief out-line

Geef je vroegtijdig op in verband met het beperkte aantal zitplaatsen binnen de RIVM maatregelen.

We zien naar je uit en verwachten samen met jou nieuwe vergezichten en profetische inzichten.

Bert en Nancy de Haan

Vanaf Pinksteren 2020 zijn we gestart met onze samenkomsten in het BeneVia concertgebouw in Dordrecht. Onze diensten zijn ingericht volgens de RIVM-regels. Dat houdt in dat de anderhalve meter gewaarborgd is.

U bent van harte welkom!

Om de RIVM-regels te waarborgen is opgave voor een van onze diensten noodzakelijk. Dit kan via het aanmeldingsformulier onderaan de pagina. U bent van harte welkom. We zien naar u uit.

Protocol ‘House of Light Ministries’

‘House of light Ministries’ is een religieuze instelling en valt onder artikel 6 van de grondwet met daarbij bepaalde grondwettelijke vrijstellingen en keuze vrijheden ten aanzien van de adviezen van de overheid.

Dit protocol wordt nageleefd door ‘House of Light Ministries’ bij het houden van onze erediensten en andere activiteiten en volgt de RIVM-richtlijnen zoals hieronder omschreven.

‘House of Light Ministries’ werkt met een deurdienst die tevens toezichthouders zijn op de naleving van dit protocol.

Algemene regels die gelden:

  • volwassenen houden minimaal anderhalve meter afstand van elkaar (blijven waakzaam)
  • wij wassen onze handen vaak en goed
  • wij schudden geen handen, geven geen knuffels of hugs
  • wij hoesten en niezen in onze elleboog
  • wij zitten niet aan ons gezicht
  • wij blijven thuis als wij, of iemand uit ons gezin, klachten hebben.

De RIVM-richtlijnen schrijven ook hygiëne maatregelen voor. Dat betekent dat in het BMC  (bij de ingang(en) van het gebouw en in de zalen) dit beschikbaar is:

– desinfecterende handgel

– papieren handdoekjes

– oppervlaktesprays

Registratie van bezoekers  loopt via de website.

Bij binnenkomst wordt door de deurdienst een gezondheidscheck gedaan.

Ieder die het pand betreedt moet gezondheidsvragen beantwoorden:

o   Heeft u de afgelopen dagen last gehad van koorts of verkoudheid?

o   Hebben uw familieleden in de afgelopen dagen last gehad van koorts of verkoudheid?

o   Bent u in de afgelopen dagen in contact geweest met iemand die corona verschijnselen heeft?

o   Als een van de vragen met ja wordt beantwoord, mag de persoon niet deelnemen aan de dienst. 

Deze check zal mondeling plaatsvinden of met een bordje bij de deur, waar dan iemand bijstaat aan wie het antwoord gegeven wordt.

Handen wassen

Bij binnenkomst wassen de deelnemers en medewerkers hun handen met de desinfecterende gel of spray. Bij het verlaten van het pand doen ze dit opnieuw. 

Betreden gebouw

Deurdienst medewerkers zien er op toe dat deelnemers 1 voor 1 met 1,5 meter afstand naar binnen/buiten gaan met uitzondering van families. De deuren staan open zodat deze niet door deelnemers geopend hoeven te worden. 

Stoel indeling

Stoelindeling is afgestemd op de 1,5 meter afstand. Families mogen naast elkaar zitten.     

Toiletten                                               

In de toiletten zijn papieren handdoeken en zeep aanwezig. Het schoonmaken van de toiletten vindt plaats op reguliere wijze. Contactpunten en handen was-faciliteiten worden ook goed schoongemaakt. 

Toezicht

Deelnemers worden op ongewenst gedrag en bij overtreding van de regels aangesproken.

Verlaten van het gebouw

Het verlaten van het gebouw vindt plaats via de beide nooduitgangen (links en rechts). Ook daar neemt men de 1,5 meter afstand in acht.

Blijf thuis wanneer:

Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C°). 

Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten .

Namens het leidersteam van House of Light Ministries,

Adres: BeneVia concertgebouw Spirea 7 te Dordrecht

Eerste dienst: 09:30 – 11:00 uur

Tweede dienst: 11:45 – 13:15

Aanmeldformulier diensten

Als u bij de dienst aanwezig wilt zijn, meldt u zich dan aan via het onderstaande formulier. U wordt dan automatisch geregistreerd maar u ontvangt geen bevestiging. Indien blijkt dat het maximale aantal voor de zaal bereikt is, zoeken wij contact met u op om samen te kijken naar een andere mogelijkheid. LET OP: De aanmelding is persoonlijk. Wilt u met meerdere personen komen, dan moet iedereen zich apart aanmelden. U kunt zich hier ook voor de kerstnachtdiensten aanmelden. Er is dan geen kinderopvang en opgave is verplicht. Er wordt gecontroleerd.