Media

Media

Voor boeken van Bert de Haan en diepgaand onderwijs op USB-stick, kunt u naar de website: www.dailybreadmedia.nl gaan. Specifiek brengen wij de nieuwste serie ”Alles over de ziel” onder uw aandacht. Naast deze serie kunt u ook andere USB-stickseries en boeken bestellen, waaronder ”Licht op het boek Openbaring (deel 1, deel 2 & deel 3)”, ”De profetische tijdsklok van God” en ”Alles over het lichaam”. Allen zeer actueel met vele eye-openers. U kunt ze bestellen via de bovengenoemde link.

Nieuw en zeer actueel

‘Ziel waarom zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem nog loven’

Wereldwijd lopen miljoenen met ‘hun ziel onder hun arm’  en door alles wat er gebeurt  zijn ze uitzichtloos, bang, eenzaam, beschadigt en moedeloos. Als verdwaalden schapen op zoek naar een betere toekomst.

In onze kringen wordt weinig over de ziel gesproken terwijl de ziel de unieke wereld tussen de geest en het lichaam van de mens verbindt. Vanuit onze zintuigen wordt onze ziel waarin onze wil, emoties en verstand zetelen constant gevoed en geprikkeld. Dit zet processen aan met grote invloed en gevolgen. Onze ziel is vergelijkbaar met de doorsnede van een boom waar de jaarringen vertellen wat er heeft plaatsgevonden. Jaren van droogte, overvloed, blikseminslag en verzuring staan als het ware ingegrift en allen dragen ze hun verhaal.

In de afgelopen maanden heb ik 8 x gesproken over de ziel en dit heeft een uniek serie onderwijs tot stand gebracht die ik graag onder uw aandacht zou willen brengen. Ik sta stil bij de omvangrijke wereld van onze emoties en hoe een mens vanuit de ziel allerlei reacties en uitingen heeft aangeleerd  veelal om de pijn te verdoven terwijl echte genezing uitblijft. Verwaarlozing of het overschreeuwen van onze ziel brengt enorme schade tot stand voor uzelf en uw omgeving. Het is nu de tijd voor diep herstel en Gods woord werkt als balsem voor uw ziel.

Jezus is zeer geïnteresseerd in het welzijn van onze ziel en Zijn Heelmeesterschap is dan ook voor dat unieke gebied van ons menszijn. Hij immers kan helen in ons verleden omdat Hij boven tijd en plaats staat. Het onderwijs is beschikbaar op USB stick en te bestellen via www.dailybreadmedia.nl

Kerk in de eindtijd

Over de kerk in de eindtijd valt heel veel te zeggen. Deze series nemen u mee naar de vraag: ”hoe zou de eindtijd kerk eruit zien?” Helaas zijn veel gelovigen het zicht op de kerk kwijtgeraakt. Door het bouwen van instituten heeft men verzuimd het originele patroon van Gods eeuwige voornemen te implementeren.  De kerk in de eindtijd zal alleen krachtig zijn als zij terugkeert naar het origineel. Dit vraagt onderzoek en openbaring van de vele geheimenissen die in de Bijbel zijn opgetekend. Één ervan is het geheimenis van Gods wil. Dit onderwijs scherpt uw geest en doet uw hart weer kloppen voor de gemeente van Jezus Christus.

Bestel: https://www.dailybreadmedia.nl/product/kerk-in-de-eindtijd-deel-1/

De geloofsreis (nieuwste boek)

Engelen, Gods elitetroepen